Privacybeleid

1. Persoonsgegevens

Brussels Moto Store verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verzameling en verwerking van uw gegevens, uitgevoerd vanaf de website https://www.brussels-moto-store.be/nl, in overeenstemming zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Elk formulier of elke digitale dienst beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (minimalisering van de gegevens) en geeft met name aan:

 • wat de doelstellingen zijn om deze gegevens te verzamelen (bestemming);
 • of deze gegevens verplicht of optioneel zijn om uw aanvraag te kunnen behandelen;
 • wie ze zal kunnen raadplegen (in principe uitsluitend Brussels Moto Store, tenzij anders vermeld in het formulier, namelijk wanneer een verzending naar een derde nodig is om uw aanvraag te kunnen behandelen);
 • wat uw rechten zijn op het vlak van ‘Informatica en vrijheden’ en hoe u deze tegenover Brussels Moto Store kunt uitoefenen.

Wanneer u een van onze formulieren invult, worden volgende gegevens geregistreerd:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van de op https://www.brussels-moto-store.be aangeboden diensten, worden volgens beveiligde protocollen verwerkt en zorgen ervoor dat Brussels Moto Store de aanvragen binnen de eigen informaticatoepassingen kan behandelen. Uw persoonsgegevens worden gedurende 12 maanden bewaard.

Voor alle informatie of om uw rechten uit te oefenen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens die door Brussels Moto Store behandeld worden, kunt u contact met ons opnemen:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres:
  Leuvensesteenweg 1107 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)

U ontvangt binnen 30 werkdagen een antwoord van ons.

2. Recht op inzage

U kunt rechtstreeks aan een dossierverantwoordelijke vragen of hij over uw persoonsgegevens beschikt, en hem verzoeken om al deze gegevens integraal aan u te communiceren. Door de uitoefening van uw inzagerecht kunt u de juistheid van de gegevens controleren en, indien nodig, de gegevens verbeteren of laten verwijderen.

Voor elke vraag tot inzage van uw persoonsgegevens neemt u contact met ons op:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres:
  Leuvensesteenweg 1107 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)

U ontvangt binnen 30 werkdagen een antwoord van ons.

3. Recht op rectificatie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Het rechtzettingsrecht vloeit voort uit het toegangsrecht. Zo wordt voorkomen dat een instelling foutieve gegevens over u verwerkt of verspreidt.

Voor elke vraag tot inzage van uw persoonsgegevens neemt u contact met ons op:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres:
  Leuvensesteenweg 1107 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)

U ontvangt binnen 30 werkdagen een antwoord van ons.

4. Recht op verzet

U kunt er, om gegronde redenen, bezwaar tegen maken dat u wordt vermeld in een dossier. Wat prospectie betreft, namelijk commerciële prospectie, kan dit recht worden uitgeoefend zonder dat daarvoor een gegronde reden moet worden aangevoerd. U kunt verzet aantekenen tegen de verspreiding, overdracht of opslag van uw gegevens.

Voor elk verzoek om inzage in uw gegevens kunt u contact met ons opnemen:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres:
  Leuvensesteenweg 1107 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)

U ontvangt binnen 30 werkdagen een antwoord van ons.

5. Cookies

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer of randapparatuur worden geïnstalleerd.

Doeleinden van cookies
Wij gebruiken cookies om statistieken over de bezoeken aan onze website in kaart te brengen.

Ons gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies om:

 • u te identificeren wanneer u deze website raadpleegt;
 • statistieken (bereikstudie) te bekomen via Google Analytics

Verzamelde gegevens aan de hand van cookies
Cookies helpen ons om inlichtingen te verzamelen over de manier waarop u onze website gebruikt, maar we slaan geen enkele informatie op waarmee we u persoonlijk kunnen identificeren in de gegevens van onze cookies die u aanbelangen. We registeren uitsluitend een unieke sessie-ID, die ons helpt een gebruikersprofiel en uw voorkeuren bij een volgend bezoek terug te vinden.

Soorten cookies

 • Sessiecookies: deze cookies worden tijdelijk op uw computer of randapparatuur opgeslagen tijdens een browsersessie. Aan het einde van deze browsersessie worden ze van uw computer of randapparatuur verwijderd.
 • Permanente cookies: deze cookies blijven voor een langere tijd op uw computer opgeslagen. Ze helpen ons om u te herkennen wanneer we voor meer dan één browsersessie moeten weten wie u bent.

Beheer van cookies
Het menu van de meeste browsers bevat opties waarmee u uw cookies kunt beheren door uw cookie-instellingen aan te passen.

In het algemeen biedt de browser u de mogelijkheid om:

 • uw cookies weer te geven;
 • cookies toe te staan;
 • alle cookies of alleen bepaalde cookies uit te schakelen;
 • alle cookies uit te schakelen wanneer u uw browser sluit;
 • cookies te blokkeren;
 • op de hoogte te worden gesteld bij ontvangst van een cookie.

Indien u kiest om onze cookies te blokkeren, zullen de meeste functionaliteiten op onze website echter worden uitgeschakeld (namelijk inschrijving, mogelijkheid om een commentaar te posten of alle andere interacties) en heeft dit mogelijke gevolgen voor uw browse-ervaring. Indien u alle cookies uitschakelt in uw browserinstellingen, worden uw browservoorkeuren verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Merk op dat, tenzij u de browserinstellingen zo hebt ingesteld dat alle cookies worden geweigerd, ons systeem cookies zal plaatsen bij elk bezoek aan onze website.

Door de installatie van een cookie te weigeren, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om in zijn computerinstellingen de installatie van cookies te weigeren. Dat kan als volgt:

 • Voor Internet Explorer: ga naar het tabblad “Extra” (tandwiel in rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op “Privacy” en kies “Alle cookies blokkeren”. Klik op OK om te bevestigen.
 • Voor Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de knop “Firefox” en ga daarna naar het tabblad “Opties”. Klik op “Privacy”.
 • Stel de regels voor onthouden in op “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis”. Vink het vakje “Cookies van websites accepteren” uit.
 • Voor Safari: Klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menu-pictogram (tandwiel). Kies “Instellingen”. Klik op “Geavanceerd”. Klik onder “Privacy en beveiliging” op “Instellingen voor content”. Onder “Cookies” kunt u cookies blokkeren.
 • Voor Chrome: Klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menu-pictogram (drie horizontale lijntjes). Kies “Instellingen”. Klik op “Geavanceerd’. Klik onder “Privacy en beveiliging” op “Voorkeuren”. Onder “Instellingen voor content” kunt u cookies blokkeren.

6. Gegevensbeveiliging

We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Onze website wordt beschermd door het HTTPS-protocol en de uitgewisselde informatie wordt gecodeerd.

7. Opmerkingen

Wanneer u een commentaar op onze website plaatst, verzamelen we de invulgegevens op het feedbackformulier, alsook uw IP-adres en de user agent van uw browser om ons te helpen ongewenste commentaren op te sporen.

8. Statistieken en bereikmetingen

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door Google Analytics gegenereerde informatie heeft betrekking op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres). Deze gegevens worden door Google doorgegeven en bewaard op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze gegevens om rapporten op te stellen over de website-activiteiten.

Voor meer details over de algemene voorwaarden en richtlijnen omtrent vertrouwelijkheid van Google Analytics gaat u naar:

9. Facebook Pixel

Indien u, als bezoeker van onze website, inlogt op Facebook, wordt een niet-persoonlijk, niet-omkeerbaar controlecijfer van uw gebruikersgegevens naar Facebook verstuurd voor marketing- en analysedoeleinden.

Voor meer informatie over het doel van deze gegevensverzameling, de verwerking ervan en het gebruik van gegevens door Facebook, alsook over de mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy gaat u naar: